Προβλήματα στο σύστημα συναγερμού DSC

Το πληκτρολόγιο έχει τη δυνατότητα να μας δείξει κάποια προβλήματα που μπορεί να παρατηρηθούν. Σ΄ αυτή τη περίπτωση η λυχνία με το τριγωνάκι (Δ) θα είναι αναμμένη (ίσως να ακούγεται και ένας ήχος κάθε δέκα δευτερόλεπτα). Πατήστε [*][2] για να δείτε  τι είδους πρόβλημα υπάρχει: Λυχνία 1 αναμμένη :Χαμηλή τάση μπαταρίας – οι μπαταρίες θέλουν αντικατάσταση….

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *