Δοκιμές στο συναγερμό DSC

Πρέπει να ελέγχεται το συναγερμό σας κάθε εβδομάδα για λόγους ασφαλείας. Πληροφορήστε το Κέντρο Λήψης Σημάτων ότι θα κάνετε test. Κλείστε  όλες τις ζώνες (η λυχνία ν στο πληκτρολόγιο να είναι αναμμένη) . Πατήστε [*][6] [Master κωδικό] [4]. Το πληκτρολόγιο και η σειρήνα θα ηχήσουν για 2 δλ και όλες οι λυχνίες του πληκτρολογίου θα ανάψουν….

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *