Επεκτάσιμη υβριδική λύση συστημάτων ασφαλείας

PowerSeries Neo Brochure PowerSeries-NEO 128 ασυρμάτων / ενσυρμάτων ζωνών Εκδόσεις: 16 / 32 / 64 / 128 ζωνών 128 ασύρματες ζώνες // 8 υποσυστήματα 16 πληκτρολόγια 95 χρήστες 1000 μνήμη συμβάντων 4 εξόδοι στην κύρια πλακέτα Πρωτόκαλλα επικοινωνίας: Contact ID, SIA Αντιστοιχία PGM εξόδων με ζώνες

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *