TL280 - Πλακέτα σύνδεσης πινάκων μέσω Internet

Χαρακτηριστικά

∆υνατότητα µετάδοσης σηµάτων σε πρωτόκολλο SIA, Up-Downloading µέσω DLS 5, Αποµακρυσµένη διαχείριση του συστήµατος συναγερµού µε το νέο πρόγραµµα της DSC (οπλισµός, αφοπλισµός, αποµόνωση ζώνης, διαχείριση εξόδων κ.α).