Υπέρυθρος Εξωτερικός Ανιχτευτής Μονού PIR & MW LC-151 DSC

Χαρακτηριστικά

  • Γωνία κάλυψης 90ο 

  • Έξοδοι συναγερμού NC/NO, End of Line

  • Ενδείξεις ενεργοποίησης, Ενεργοποίηση LED σε συναγερμό

  • Κατανάλωση 21mA – 24 mA (±5%), 

  • Θερμοκρασία λειτουργίας -10ο ~ +50ο C.