Ενσύρματος υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης εξωτερικού χώρου με Αntimasking, τύπου κουρτίνας OPTEX

Χαρακτηριστικά

  • Ρυθμιζόμενη κάλυψη από 2m έως μέγιστο 12m, αριστερά και δεξιά
  • Διαθέτει 2 δέσμες σε κάθε πλευρά
  • Ένδειξη συναγερμού με LED
  • Κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικό χώρο (IP55)
  • Τοποθετείται σε ύψος 0,8~1,2 μέτρα από το έδαφος
  • Επίτοιχη τοποθέτηση
  • Tάση λειτουργίας: 9,5~18VDC