Μαγνητική επαφή αλουμινίου

Χαρακτηριστικά

Μαγνητική επαφή αλουμινίου