Εξωτερική σειρήνα συναγερμού DSC - NEKA

Χαρακτηριστικά

  • Μεγάφωνο έντασης 115dB στο 1m και 106dB στα 3m
  • Εξωτερικό κάλυμμα από Polycarbonate
  • Εσωτερικό μεταλλικό ανοξείδωτο περίβλημα πάχους 1mm
  • Διακόπτες προστασίας παραβίασης και αποξήλωσης από τον τοίχο
  • Λυχνία συναγερμού 15 Watt
  • Δέχεται πρόσθετη πλακέτα  με 2 LED εντοπισμού θέσης.
  • Ενεργοποίηση με αρνητική ή θετική τάση